Ilma-vesi­lämpö­pumppu Turku

Ilma-vesilämpöpumput asennettuna ja huollettuna Turun seudulla.

Ilma-vesilämpöpumppu toimii ilmalämpöpumpun tavoin, mutta siirtää ulkoilman sisältämän lämpöenergian  kodin vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Kuten muissakin lämpöpumpuissa, ilma-vesilämpöpumpussa on höyrystin ja lauhdutin. Keittämällä, puristamalla ja lauhduttamalla kylmäainetta lämpöpumppu siirtää ulkoilman lämmön kodin lämmitykseen. 

Lämpöpumppu talvikuukausina

Ilma-vesilämpöpumpulla voidaan hoitaa koko talon lämmitystarve aivan kylmimpiä talvikuukausia lukuun ottamatta (n. –20°C). Tällöin järjestelmä tarvitsee rinnalleen toisen lämmitysjärjestelmän. Varajärjestelmänä käytetään kuitenkin yleensä ilma-vesilämpöpumpun omia sähkövastuksia, jotka riittävät kattamaan lämmitystarpeen myös paukkupakkasilla.

Lue lisää ilma-vesilämpöpumpun toiminnasta täältä »

Ota yhteyttä

Ilma-vesilämpöpumpun HYÖDYT

 • Säästö parhaimmillaan 60–70 %
 • Maksaa itsensä takaisin keskimäärin 5–7 vuodessa
 • Lämmittää myös kodin lämpimän käyttöveden
 • Voidaan asentaa kohteisiin, joihin maalämpöpumppua ei voi asentaa
 • Maalämpöpumppua edullisempi
 • Asennukset uusiin ja vanhoihin taloihin

Ilma-vesilämpöpuppu asennettuna pitkällä kokemuksella ja ammattitaidolla Turussa ja lähialueilla. Asennuksessa huomioimme aina tarkkaan kulloisenkin kohteen ja arvioimme lämpöpumpun käyttötarpeen. Järjestelmää suunniteltaessa otamme huomioon erityisesti ulkona olevan höyrystinpatterin tarvitseman sulatusveden sekä höyrystinyksikön puhallinäänen.

Soita meille niin kerromme, miten sinä voit säästää energiakustannuksissa ilma-vesilämpöpumpun asennuksen avulla.

Ota yhteyttä

Toshiba ilves ilma-vesilämpöpumppu asennettuna

SCOP: 4, 46 Energialuokka: A++ Suunniteltu kylmiin olosuhteisiin

Panasonic AQUAREA all-in-one ilma vesilämpöpumppu asennettuna

SCOP: 5 Käyttöalue: –27 ~ 35°C Energialuokka A++ Kompakti testivoittaja

Atlantic ECO 18 multi heater ilmavesilämpöpumppu asennettuna

SCOP: 4 Eco Multi Heater on uudenlainen poistoilmalämpöpumppu, joka ottaa hukkalämmön talteen!

Ota yhteyttä

Valitse lämpöpumppu kotisi lämmitysjärjestelmäksi ja täytä tietosi lomakkeelle! Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Toimialueemme on Turku ja lähikunnat.

sittenkin Maalämpö?

Asennamme myös laadukkaat ja kestävät maalämpöpumput Turussa.

Lue lisää

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

eXtraEnergia Oy (Y-tunnus 2294354-4)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Reijo Saariketo
0400114150
reijo.saariketo@extraenergia.fi

Henkilörekisterin nimi

eXtraEnergia Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

eXtraEnergia Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
reijo.saariketo@extraenergia.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna