maalämpöpumppu Turku

Maalämpöpumput asennetaan Turun alueella.

Maalämpöpumppu on ekologinen lämmitysmuoto, joka muuttaa maaperään, kallioon tai vesistöihin varastoitunutta aurinkoenergiaa kodin lämpöenergiaksi. Lämpöpumpun tuottamasta lämmöstä noin 2/3 on uusiutuvaa energiaa ja noin 1/3 tuotettu sähköllä, sillä maalämpöpumpun kompressori toimii sähköllä.

Yleisin maalämmön talteenottotapa on kallioon porattu porakaivo. Tilanteen mukaan lämpöä voidaan kerätä myös noin metrin syvyyteen asennetulla vaakaputkistolla, tai vesistön pohjaan ankkuroidulla keruuputkistolla. 

Miten maalämpöpumppu toimii?

Maalämmön keruuputkistossa kiertää jäätymätön neste. Neste lämpenee kiertäessään putkistossa ja höyrystää lämpöpumpussa kiertävän kylmäaineen. Höyrystyneen kylmäaineen painetta nostetaan kompressorilla eli "puristetaan kasaan", jolloin sen lämpötila nousee rajusti. Kuuma höyry johdetaan lauhduttimeen, jossa se lauhtuu jälleen nesteeksi ja luovuttaa samalla lämpöä lämmönjakoverkkoon ja lämpimään käyttöveteen.

Lue lisää maalämpöpumpun toiminnasta täältä »

Ota yhteyttä

maalämpöpumpun hyödyt

 • Säästö parhaimmillaan jopa 70–80 %
 • Maksaa itsensä takaisin n. 6–9 vuodessa
 • Ainoat sähkökustannukset syntyvät kompressorin, kiertovesipumpun ja automatiikan toimintaan vaadittavasta energiasta
 • Vaatii vain vähän huoltoa ja tarkastustoimia

Asennamme laadukkaat maalämpöpumput Turussa ja lähialueilla. Maalämpöön sijoitettu raha saattaa tuntua suurelta menoerältä, mutta lämpöpumppu maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Mitä suurempi lämmitysenergiankulutus talossa on, sitä alhaisemmaksi käyttökustannukset tulevat. Lämpöpumppujärjestelmään sijoitettu raha korkoineen nostaa myös talosi arvoa.

Maalämpö on luotettava ja ekologinen sijoitus, joka nostaa jatkuvasti suosiotaan kodin lämmitysjärjestelmänä! Soita meille niin kerromme, miten maalämpö asennettuna hyödynnät maassa olevan energian ja säästät energiakustannuksissa.

ATLANTIC GEOLIA maalämpöpumppu

SCOP: ~4.0 Erittäin hiljainen maalämpöpumppu nykyaikaisella muotoilulla.

Bosch Compress maalämpöpumppu

SCOP: 4,6 Jäähdytys: –10 ~ 43 °C Lämmitys: –30 ~ 24 °C Energialuokka: A+++

Nibe invertteri maalämpöpumppu

SCOP: 4,7–4,9 Energialuokka: A+++ Erittäin hyvä vuosihyötysuhde.

Ota yhteyttä

Valitse lämpöpumppu kotisi lämmitysjärjestelmäksi ja täytä tietosi lomakkeelle! Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Toimialueemme on Turku ja lähikunnat.

Sertifioitu lämpömestari

Boschin sertifioituna lämpömestarina asennamme laadukkaat lämpöpumput taatusti oikein ja hyvällä palvelulla. Saat lämpöpumpulle myös 6 vuoden takuun. Lue lisää tästä ! 

Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

eXtraEnergia Oy (Y-tunnus 2294354-4)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Reijo Saariketo
0400114150
reijo.saariketo@extraenergia.fi

Henkilörekisterin nimi

eXtraEnergia Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

eXtraEnergia Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
reijo.saariketo@extraenergia.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna